• oprema za teretna vozila - kamione
  • Verden d.o.o. nadogradnje i oprema za teretna vozila
  • Verden d.o.o. nadogradnje i oprema za teretna vozila
Projektiranje
Projektiranje
Projektiranje
Projektiranje
Projektiranje
Projektiranje

PROJEKTIRANJE

Verden nudi tehnički pristup pri projektiranju nadogradnji za teretna vozila u suvremenom transportu.

  • Proračun osovinskog opterećenja sa simulacijom teretne nosivosti i dimenzija vozila
  • Izrada tehničkog nacrta u elektroničkom obliku
  • Baza podataka svih djelova ugrađenih na vozilo i nadogradnju
  • Izrada tehničke dokumentacije za ispitivanje vozila pri CVH
Projektiranje
Projektiranje
Projektiranje
Projektiranje
Projektiranje
Projektiranje
Projektiranje
Projektiranje

PONUDA

Verden
Verden
Verden
Verden
Verden
Verden
Verden
Verden
Verden
Verden
Verden
Verden
Verden
Verden
Verden
Verden
Verden
Verden
Verden
Verden
Verden
Verden
Verden
Verden
Verden
Verden
Verden
Verden
Verden
Verden
Verden
Verden
Copyright © 2014 www.verden.hr | Izrada web stranica VALERON design studio